Darüssaade Ağası kimdi? Osmanlı’daki görevleri nelerdi?

Atlas Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, Darüssaade Ağası, Afrika’dan getirilmiş hadım edilmiş bir köleydi. Ailesiyle bağları tamamen koparılmıştı. Osmanlı hanedan ailesinin mahrem dünyasına girmiş ailenin fertleriyle iç içe yaşayan biriydi.

Darüssaade ağası, Topkapı Sarayı’nda baş hadımdı. Osmanlılar, Sultan Orhan döneminden beri hadımları kullanıyordu ama III. Murat’ın padişahlığı döneminde (1574-1595) bir değişiklik oldu.

Zira baş hadım olan Habeşi Mehmet Ağa, 1574’te Kapı Ağası Gazanfer Aga’nın yerine Haremeyn Evkafı’nın nazırı oldu. Bu nezaret Darüssaade ağasının gücünün en önemli göstergesiydi. Darüssaade ağasının görevi hem harem işlerine bakmak hem de Haremeyn Evkafı nezaretini yönetmekti.

Sarayda özellikle Topkapı Sarayı’nda, çoğunluğu Afrikalı olan haremağaları ile Üçüncü Avlu’daki akağalar arasında bir ayrım vardı. Habeşi Mehmet Ağa, Haremeyn Evkah nazırı olduğu zaman haremağaları, Üçüncü Avlu’dakiler karşısında daha güçlü bir hale geldi. III. Murat zamanında sayıları da çok arttı. 100 haremağasına karşılık Üçüncü Avlu’da 40 ağa vardı. Yani sayıları 10 kat daha fazlaydı.

Haremeyn Evkafı’nı yönetmenin yanı sıra haremi de koruyorlardı. Osmanlı hanedan ailesiyle yan yana yaşıyorlardı. Darüssaade ağası, padişaha kız veya erkek evladının doğduğu müjdesini veriyordu. Valide sultanların ölüm haberini padişaha veren de oydu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx