Yüksel Proje, Ar-Ge yatırımlarına devam edecek

Yüksel Proje, Ankara Ar-Ge Merkezi bünyesinde son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’ndan tüm onayları alınmış 77 proje, İstanbul Ar-Ge Merkezin­de ise altı proje hazırlandı. Ar-Ge projelerinin çıktıları genel olarak mühendislik, mimari ve tasarım konularını kapsayan ileri mühen­dislik analizleri ile üretilen proje­ler, tasarım ve yazılım tescilleri, yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik yayınlar olarak grup­landırılıyor.

Yatırımlar devam edilecek

Dijital dönüşümü çağımızın bir gerçeği olarak değerlendiren Yük­sel Proje’den “Dijital dönüşüm sü­reci şehir, mahalle ve ulaşım yapı­ları ekseninde projelere entegre ettiğimiz takdirde daha sürdürü­lebilir bir çevreye ulaşılabilece­ği kanısındayız. Bu sebeple ileri dönemde Ar-GE projelerimiz ve ürünlerimiz için devam eden mü­hendislik projelerimizin yanı sı­ra su kaynakları yönetimi, ener­ji kaynakları yönetimi ve dijital ikiz konularında gerekli yatırım­ları yapıyoruz” değerlendirmesi paylaşıldı. Ayrıca dünyanın ve en önemlisi ülkemizin ihtiyaçları­nın ve gelecek nesillere yaşanıla­bilir bir hayat bırakılabilmesi için sağlanması gereken ortamın far­kındalığı ile faaliyetlerine devam eden Yüksel Proje’de bu kapsam­da önümüzdeki yıllar için çalışma konuları ve hedefler belirlendi.

Ar-Ge merkezinin yüzde 35’i kadın

Yüksel Proje Ar-Ge merkezlerinde kadın çalışan oranı yüzde 35’i buluyor. Eşitlik ve kadın istihdamının öneminin farkında olan Yüksel Proje Ar- Ge Merkezleri, 2023 yılında kadın çalışan sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Ayrıca Ar-Ge çalışanlarının 52’si lisansüstü, 9’u doktora mezunu. Üniversite-sanayi iş birliğinin verimliliğine olan inancıyla Yüksel Proje Ar- Ge Merkezi, bugüne kadar 14 üniversite ile birçok farklı projede iş birliği yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir