Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! İşte merak edilen tüm ayrıntılar

Dokuz Eylül Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (b) fıkrası uyarınca 3 Ofis İşçisi, 5 Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, 5 Hemşire, 5 Sıhhat Teknikeri, 10 Takviye Çalışanı olma üzere toplamda 28 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yayınladığı ilan ile müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi  işçi alımı müracaatları 9 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 24 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte son müracaat tarihine kadar üniversitenin Rektörlük İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Ayrıyeten posta yolu ile yapılan müracaatlar mutlaka kabul edilmeyecek.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Müracaat Formu (Adaylar //www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- Diploma yahut Mezuniyet Dokümanının ön ve art yüzlü fotokopisi (1 adet)

3- 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair doküman (Terhis, tecil, muaf vb.)

7- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi durumuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sıhhat kuruluşundan alacakları evrak.

8- Takviye İşçisi (Şoför) durumuna başvuracak adaylar için şoför evrakı fotokopisi.

 

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle bağı bulunmamak yahut askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik misyonunda bulunmamak veya ertelemiş olmak, misyona başlamasına mani hali bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Vazifelisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak kuralı aranmaktadır.)

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü unsuru uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

ÖZEL MÜRACAAT KURALLARI NELER?

  • 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim yahut Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı temel alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kuralına uygun olması gerekmektedir.

  • Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

  • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Tüm konumlar için ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dahil) koşulunu kabul etmek, vardiyalı ve nöbet tarzı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak. 

  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler ” kararı yeterince bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

  • Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu kapsamında şahsî bilgilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını

  • kabul etmiş sayılırlar.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.