Davutoğlu: Erdoğan’ın açıklamaları günlük borsa üzere daima değişiyor

Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda daha kısa bir müddet evvel Finlandiya Cumhurbaşkanına Finlandiya’nın üyeliğini destekleyeceğimizi söyleyen CB Erdoğan’ın günlük borsa üzere değişen açıklamaları, devleti temsilen konuşan yetkililerin birbirleriyle lakin en çok da CB ile zıt düşen tabirleri devlet ciddiyetine de, diplomasi geleneğimize de, en temel irtibat prensiplerine de aykırıdır” dedi. Davutoğlu, yapılması gerekenleri de 10 unsur halinde sıraladı.

Davutoğlu’nun açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Bu kritik süreçte ülkemiz maalesef içerde kutuplaştırıcı bir siyaset lisanını hâkim kılan, iktisat biliminin en temel doğruları ile savaşan ve yaptığı müdahalelerle adalet unsurunu örseleyen, dışarda ise keskin savrulmalar ve tutarsız siyasetler ve telaffuzlarla daima prestij kaybeden bir iktidar ile girmektedir.

İnsan haklarına dayalı demokratik prensipler her geçen gün yıpranmakta, yolsuzluklar bir ur üzere ahlaki kıymetlerimizi tahrip etmekte, derinleşen yoksulluk intihar olaylarının her geçen gün tırmanmasına sebep olmaktadır.

En ağır terör ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Rahip Brunson’un Trump’ın ”aptal olma” hakaretine kadar uzanan tehditleri ile özgür bırakılması, tekrar benzeri suçlamalar ile tutuklanan Deniz Yücel’in Merkel’in talebi Almanya’ya gönderilmesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ve FETÖ terör örgütünün destekçisi olarak suçlanan BAE ile kamuoyuna hiçbir izahat verilmeksizin en ileri münasebetler kurulmuş olması ülkemizi terör argümanlarının ardında duramayan bir pozisyona düşürmüş ve prestijini önemli biçimde zedelemiştir.

Bu tutarsız ve prensipsiz yaklaşım  muhataplarda Türkiye üzere esaslı devlet geleneğine sahip bir ülkeyi yöneten bireyleri ve iktidarı tehdit edildiğinde durum değiştiren, adaleti araçsallaştırarak pazarlık konusu yapan, ekonomik menfaatler karşılığında her tıp terör tezinden vazgeçebilen bir ülke pozisyonuna düşürmüştür.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda daha kısa bir müddet evvel Finlandiya Cumhurbaşkanına Finlandiya’nın üyeliğini destekleyeceğimizi söyleyen CB Erdoğan’ın günlük borsa üzere değişen açıklamaları, devleti temsilen konuşan yetkililerin birbirleriyle lakin en çok da CB ile karşıt düşen sözleri devlet ciddiyetine de, diplomasi geleneğimize de, en temel irtibat unsurlarına de karşıttır. Kullanılan lisan de, telaffuz de uygulanan sistem de yanlıştır.

YAPILMASI GEREKENLERİ 10 UNSUR HALİNDE SIRALADI

Bu bağlamda yapılması gerekenler şunlardır:

1. Türkiye’nin NATO’nun açık kapı siyasetine geçmişten bu yana daima dayanak verdiği, lakin terör ile ilgili haklı dertlerinin giderilmesini beklediği, esasen teröre karşı işbirliğinin NATO’nun bütün stratejik evraklarında yer aldığı tam bir telaffuz bütünlüğü ve ahengi içerisinde söz edilmelidir.

2.  Önümüzdeki ay Madrit’te gerçekleşecek ve temel stratejik metnin de kabul edileceği NATO doruğuna bu hususlara açıklık getirecek ve terörle gayret konusunda taraflara sorumluluk yükleyecek bir diplomatik hazırlık ile gidilmelidir.

3.  Ayrıyeten bu stratejik dokümana Türkiye’nin ittifak içindeki pozisyonu ile ilgili son periyotlarda yaşanılan tartışmaların olumsuz tesirini giderecek ögeleri da muhtevi bir Türk Stratejik Katkı metni hazırlanmalıdır. Bu metinde Türkiye’nin F35 projesine geri dönmesinin yalnızca Türkiye için değil ittifak için de taşıdığı ehemmiyet vurgulanmalıdır.

4.  Böylelikle ittifak içinde yayılan uzlaşmaz ve güvenilmez ülke algısı hızla değişmeli, İttifakın en değerli ülkelerinin başında gelen Türkiye NATO’nun gitgide değerinin artacağı bir sürece ittifakın yapan başat aktörü olarak girmelidir.

5.  Açık kapı siyasetinin bir gereği olarak son devirde benzeri tehditler altında tekrar bölünme senaryoları gündeme getirilen Bosna-Hersek’in NATO üyelik sürecine İsveç ve Finlandiya ile paralel bir işlerlik kazandırılması için teşebbüste bulunulmalıdır.

6.  Kararlı ve yapan bir diplomasi ile Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerinin Türkiye’nin AB üyeliğini olumlu istikamette etkilemesi sağlanmalıdır. Türkiye’nin AB üyeliğine her vakit özel takviye veren Finlandiya ile bu mevzuda ağır bir istişare süreci başlatılmalıdır.

7.  Bu gelişmelerin ABD ile esasen var olan ve kerhen dondurulan tansiyonlu münasebetlerin daha da gerilmesinin önüne geçilmelidir. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in ABD ziyaretindeki ortak telaffuz ve yaklaşımlar, ABD-Yunanistan Savunma işbirliğinin  genişlemesi, ABD,Yunanistan, GKRY, İsrail Dörtlüsünün işbirliği (3+1 Formatı)  yakından takip edilmeli ve NATO’daki etkinliğimiz dengeleyici bir öge olarak güçlendirilmelidir..

8.  Bu süreçteki durumumuz Rusya ile de şeffaf ve prensipli bir biçimde paylaşılmalı; NATO’daki artan etkimizin NATO-Rusya ilgilerini olumsuz etkilemeyeceği, bilakis gerginliği azaltan bir sonuç doğuracağı kendilerine iletilmelidir.

9.  Bu bağlamda geçmişte kıymetli fonksiyonlar gören NATO-Rusya Kurulunun tekrar toplanması için yapan ve uzlaştırıcı bir rol üstlenilmelidir.

10. En kıymetlisi de kurumsal akıldan kopuk şahsî reflekslere, çelişkili telaffuz ve uygulamalara dayalı dış siyaset anlayışı kökten değiştirilerek süratle değişen milletlerarası stratejik ortama uygun, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gereksinimlerine karşılık veren  yeni ve dinamik bir makrostratejik çerçeve oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.